Government Jobs

Government Jobs

कृषि विकास बैंकले १५२ जना कर्मचारी माग्यो, (विज्ञापन सहित)

कृषि विकास बैंकले १५२ जना कर्मचारी माग्यो , (विज्ञापन सहित)

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले १४ जना कर्मचारी माग्यो, फार्मेसी अधिकृत, फार्मेसी सहायक, रेडियोग्राफर टेक्निसियन, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, ल्याव असिस्टेन्ट, रिसेप्सनिष्ट

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले १४ जना कर्मचारी माग्यो, फार्मेसी अधिकृत, फार्मेसी सहायक, रेडियोग्राफर टेक्निसियन, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, ल्याव असिस्टेन्ट, रिसेप्सनिष्ट

नेपाल राष्ट्र बैंकले माग्यो ६३ जना सुरक्षाकर्मी तथा कार्यलय सहयोगी; योग्यता कक्षा 8/SLC/SEE पास- (विज्ञापन सहित)

नेपाल राष्ट्र बैंकले माग्यो ६३ जना सुरक्षाकर्मी तथा कार्यलय सहयोगी; योग्यता कक्षा 8/SLC/SEE पास- (विज्ञापन सहित)

नेपाल राष्ट बैंक (NRB) ले माग्यो विभिन्न पदका लागि कर्मचारी, 10+2 पासलाई पनि अवसर (विज्ञापन सहित)

नेपाल राष्ट बैंक (NRB) ले माग्यो विभिन्न पदका लागि कर्मचारी, 10+2 पासलाई पनि अवसर (विज्ञापन सहित)

प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेश हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल! सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा। विद्यालय नर्स=१५६ जना (विज्ञापन सहित)

प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेश हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल!
सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा।
विद्यालय नर्स=१५६ जना
 (विज्ञापन सहित)

रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागले ८० जना विवरण दर्ता अपरेटर माग्यो (विज्ञापन सहित)

रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागले ८० जना विवरण दर्ता अपरेटर माग्यो  (विज्ञापन सहित)

कृषि विकास बैंकले १५२ जना कर्मचारी माग्यो , (विज्ञापन सहित)

कृषि विकास बैंकले १५२ जना कर्मचारी माग्यो , (विज्ञापन सहित)